Váradi Imréné
Tárnok Díszpolgára
2000.

dr. Somfai István
Tárnok Díszpolgára
2000.

dr. Wollmann Emil
Tárnok Díszpolgára
2001.

Bajor Jenő c. esperes plébános
Tárnok Díszpolgára
2001.

Egri Ferenc
Tárnok Díszpolgára
2002.

Tárnoky Tivadarné
Tárnok Díszpolgára
2003.

Mészáros János
Tárnok Díszpolgára
2004.

Czeilinger Tiborné
Tárnok Díszpolgára
2006.

Somogyi Henrik
Tárnok Díszpolgára
2007.

Brandeis Alfréd
Tárnok Díszpolgára
2007.

Szabó István
Tárnok Díszpolgára
2008.

Pusztafi Lászlóné
Tárnok Díszpolgára
2009.

Radetzky Jenő
Tárnok Díszpolgára
2009.

Syposs Gyuláné
Tárnok Díszpolgára
2010.

Hladik Nándor
Tárnok Díszpolgára
2010.

Radics Ernő
Tárnok Díszpolgára
2011.

Viczing Tamás
Tárnok Díszpolgára
2011.

dr. Barcza-Rotter Béla
Tárnok Díszpolgára
2012.

Lepsényi Rezső
Tárnok Díszpolgára
2012.

dr. Mártonfalvi Etelka
Tárnok Díszpolgára
2013.

„Dr. Mártonfalvi Etelka 20 évvel ezelőtt került Tárnokra, mint körzeti orvos, aki le is telepedett településünkön. A lakosság, a páciensek elégedettek munkájával. A doktornő pedig lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel végzi nap mint nap munkáját.”

Kovács Károlyné
Tárnok Díszpolgára
2014.

„Kovács Károlyné a helyi Katolikus Karitász vezetőjeként rendszeresen segítette a nehéz anyagi körülmények között élő tárnoki lakosok mindennapjait. Adományok gyűjtését és azok megfelelő helyre juttatását szervezte.”

Eszéki Tamás
Tárnok Díszpolgára
2014.

„Eszéki Tamás 1957-ben lett a Tárnoki Községi Sportkör elnöke. Munkáját nagy odaadással és szakértelemmel végezte. A KSK több korosztályos bajnokságot is nyert az ő vezetésével.”

Riha Emil
Tárnok Díszpolgára
2015.

„Riha Emil 2006. óta rendszeresen, nagy odaadással dolgozik Tárnok községért. A Tárnoki Ütősegyüttes alapítójaként és tanáraként a tárnoki gyerekeket a művészet, a zene szeretetére tanítja. Tanítványai rendszeresen részt vesznek községünk rendezvényein, de a határainkon túl is népszerűsítették már Tárnokot.”

Kátai Péter
Tárnok Díszpolgára
2015.

„Dr. Kátai Péter Tárnok elismert, megbecsült tagjaként közel 40 évig látta el településünkön, Sóskúton, Pusztazámoron a körzeti állatorvosi teendőket. Nagy szorgalommal dolgozott – a gyógyító tevékenységen kívül – a különféle állatoknál előforduló járványok elfojtásában is.”

Lepnyák János
Tárnok Díszpolgára
2016.

„Lepnyák János a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöki tisztségét hosszú évekig lelkiismeretesen végezte. célja az volt hogy a községünk szlovák hagyományait felelevenítse, ápolja, megőrizze az utókor számára. Alapító tagja volt a Hajtóka Hagyományőrző Egyesületnek, ahol kezdetek óta az énekkar oszlopos tagja volt.”

Kriskó Gyula
Tárnok Díszpolgára
2016.

„Kriskó Gyula 1963-ban kezdett tanítai a tárnokligeti Általános iskolában. Szaktárgyai a magyar és a történelem voltak. Nemcsak oktató, de lelkiismeretes nevelő is volt. Több mint négy évtizeden át, több generáción keresztül nevelte tárnok fiataljait.”

Ábel József
Tárnok Díszpolgára
2017.

„Ábel József hosszú éveken keresztül a Tárnoki Római Katolikus Egyházközség világi elnöke tisztséget töltötte be. Jelentős szerepe volt abban, hogy a Plébánia épülete felújításra kerüljön, és abban családi bölcsőde működhessen. Részt vett a Tárnoki templom tornyának felújításának megszervezésében is.”

Mészáros Ferenc
Tárnok Díszpolgára
2018.

„Mészáros Ferenc Tárnok Egyházközségének világi elnöke volt. Munkáját nagy odaadással végezte. Segítette, irányította az egyházi ünnepek előkészítését, lebonyolítását. Összekötő kapocs volt a Püspökség, a lakosság, valamint a helyi egyház között.”

Ament Éva
Tárnok Díszpolgára
2019.

„Ament Éva grafikus, bútorfestő, Népi Iparművész, 2007. óta az Iharos Népművészeti Egyesület elnöke. Hivatása a magyar népművészet értékeinek megismertetése, őrzése, továbbvitele. Következetes szakmaisága évtizedek óta végzett társadalmi szerepvállalása és szűkebb hazájának, Tárnoknak állandó és hűséges képviselete a világban olyan emberi – és szakmai értéket jelent, melyre joggal lehetünk büszkék.”

Gajárszki Norbert
Tárnok Díszpolgára
2019.

„Gajárszki Norbert részese, alkotója volt a helyi szlovákság mindennapi életének, közvetlenségével jó kapcsolatokat építve a szlovák közösség és az egyre gyarapodó lakosság között. Képviselője, elnök-helyettese volt a Tárnoki Szlovák Önkormányzatnak. Nemzetiségi rendezvények elképzelhetetlenek voltak jelenléte, jókedves, mosolya nélkül.”

dr. Orbán Rózsa
Tárnok Díszpolgára
2020.

„Dr. Orbán Rózsa 1977. október 1. napján került Tárnokra. Több nemzedéken át gondozta, nevelte, felügyelte a tárnoki gyerekeket és azok egészségét. Mivel nem volt elődje, magának kellett kialakítania a munkakört, megszervezni az emberi és szakmai kapcsolatokat. Mindenki Rózsa doktor nénije 33 éven át 3 generációt nevelt fel. 2010-ben ment nyugdíjba.”

Halász József
Tárnok Díszpolgára
2020.

„Halász József 1880-tól 1926-ig, 46 éven át végezte tárnokon népoktatói munkáját. Igazi otthonra lelt Tárnokon. Megérkezésétől egészen a haláláig úgy élt itt és úgy is dolgozott, mintha Tárnok a szülőfaluja lenne. A Magyar Tudományos akadémia 1925. március 30-án Wodianer-jutalomban részesítette a népoktatás terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül.”