„Múlt nélkül nincs jövő / S minél gazdagabb a múltad, / Annál több fonálon / Kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály szavai a korábbi évtizedekben is aktuálisak voltak, modernizálódó, felgyorsuló világunkban viszont még inkább figyelembe veendők. Ehhez a múlthoz mind történelmünk, mind népi kultúránk hozzátartozik: azoknak a történelmi eseményeknek az ismerete, azoknak a hagyományoknak a megőrzése, amelyek tárnokivá tesznek bennünket, amelyek biztosítják kötődésünket őseinkhez, lakóhelyünkhöz.

Babits Mihály szavaiban ott van önkormányzatunk legfőbb célja, működésének értelme: „Múlt nélkül nincs jövő…” És valóban. A jövőt ahhoz, hogy szilárd talajon állhasson, valamire építeni kell. Mire építhetjük mi, tárnoki emberek településünk jövőjét? Őseink hagyományaira, elődeink munkájára, valamint arra, hogy a jelenben és a jövőben is olyat alkotunk, amellyel közösséget teremthetünk, amelyre utódaink oly büszkék lesznek, mint amilyenek mi vagyunk őseinkre, Tárnok múltjára.

Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata először 2006-ban alakult meg, nemzetiségi képviselője azonban 1990 óta volt a településnek. Az önkormányzat megalakulása azonban jelentős fordulatot jelentett, ekkortól ugyanis már egy többtagú testület, jelentősebb anyagi támogatással dolgozhatott településünk szlovák hagyományainak megőrzéséért.

Az első években az önkormányzat elsődleges célja a tárnoki fúvószene megőrzése volt. 2014-től azonban a sikeres pályázatoknak köszönhetően tevékenységünk  szélesebb körű lett, az anyagi források lehetővé tették, hogy aktív szerepet vállaljunk a hagyományőrzésben. Minden évben segítjük a Tárnoki Közösségi Színtér rendezvényeit (január 8-i megemlékezés, Krvatacska, Orbán-nap, szüreti mulatság), kiadványok megjelentetésével és kiállítások támogatásával igyekszünk megismertetni Tárnok lakóit településünk értékeivel. Emellett lehetőségeinkhez mérten több szervezetet, egyesületet is évek óta támogatunk (Hajtóka Közhasznú Egyesület, Szivárvány Nyugdíjas Klub), illetve együttműködési megállapodást írunk alá az Öregtemető megmentésére létrejött alapítvánnyal.


Elérhetőségek

Honlap https://tarnokiszlovakonkormanyzat.hu/
Facebook TárnokiSzlovákÖnkormányzat